COVID-19 YÖNERGESİ

COVİD-19 pandemisi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermiş ve uzun yıllar toplum hayatında derin değişimler ortaya koyarak etkilerini göstermeye devam edecektir. Dolayısıyla hiçbir zaman bu hastalığın bulaşma riski ortadan kalkmayacaktır. Etkin bir aşı ve/veya tedavi seçeneği ortaya çıksa bile bu hastalığa yakalanmamanın en pratik yolu korunma olacaktır. Bu kapsamda özelde COVİD-19 enfeksiyonundan, genelde ise tüm bulaşıcı hastalıklardan korunmada öncelikli kurallar okul içinde ve okul dışında titizlikle uygulanacaktır.

COVİD-19 enfeksiyonun ana belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Yurtdışı seyahat öyküsü, enfekte bireyle temas en önemli risk faktörleridir.

Çocuklarda sık görülmese de toplumda duyarlı bireylere hastalık taşıma riskleri nedeni ile hassasiyetle korunmaları gerekmektedir.

Bu nedenle olmasın okulumuzda aşağıdaki kurallar uygulanacaktır:

GENEL KURALLAR

·               Yetkili makamlar tarafından (Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi) iletilen tüm yeni öneriler okulumuzda hassasiyetle uygulanmaktadır.

·               Covid ile ilgili uygulanacak tüm prosedürlerimize ve bu prosedürlerde gerçekleştirilecek tüm güncellemelere velilerimiz, personelimiz ve diğer tüm bileşenlerimizin uyması zorunludur.

·               Bu yönergede belirtilen tüm unsurlar aile ya da okul tarafından çocuklara iletilirken çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçları dikkate alınır.

·               Sosyal mesafe kuralı tüm işleyişte (Dersler, yemekhane, okula giriş-çıkış gibi) ilgili tüm kişiler (öğretmenler, veliler gibi) tarafından dikkatle uygulanır.

·               Okula giren 6 yaş üstü her birey maske takmak zorundadır.

 

HİJYEN UYGULAMALARIMIZ

·                 Okulumuz hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmiş olup, bu işleme ilişkin belgeler il müdürlüğüne teslim edilmiştir.

·                 Tüm sınıflarımız geniş camlara sahip, güneş ışığı alan, rutubetsiz alanlardır. Sınıflarımız düzenli olarak doğal havalandırma ile de havalandırılmakta olup 40 dakikada bir sınıflar boşaltılarak camlar açılmaktadır.

·                 Okulumuz yılda 4 kez, çocukların olumsuz etkilenmemesi için tatil dönemlerinde olmak üzere, profesyonel bir firma tarafından dezenfekte edilmektedir. Hastalıkların yoğun olması halinde ek dezenfeksiyon uygulamaları yapılmaktadır.

·                 Okulumuzun hijyen çalışmaları, Halk Sağlığı Müdürlüğü Yönergelerine uygun olarak uygulanmaktadır. Hijyen politikamız, ulusal yetkililerin önerileri yakından takip edilerek düzenli olarak güncellenmektedir. Aynı zamanda eğitimde pandemi uygulamaları hakkında yurt içi/yurt dışı kaynaklar yakından izlenmektedir.

·               Doğru el yıkama yönergelerini görsel olarak da anlatan posterler, çocukların göz hizasında, gerekli tüm duvarlara asılmıştır.

·                 Çocuklara okula giriş ve çıkışta, yemek öncesi-sonrası, bahçe sonrası, burunlarını sildikten sonra, tuvaletten sonra ya da elleri her kirlendiğinde ellerini yıkamaları ve dirseğe hapşırmaları, hastalıklar ve bulaşma yolları gibi konular düzenli aralıklarla, yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak oyun odaklı etkinliklerle anlatılmaktadır.

·               Eller okula ilk girişte, yemeklerden önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra, aktivitelerden önce ve sonra ve tüm aktiviteler sürecinde sıklıkla yıkanmaktadır. Kullandığımız sıvı sabun kontakt dermatit yapmayacak şekilde hipallerjenik özelliğe sahiptir. Aileler çocuklarının cildinin alışık olduğu sabunu okula getirebilmektedir.

·               Her tuvalet kullanımı sonrasında klozet kapatma ve sifon çekme özenle takip edilmektedir.

·               Çocuklar okul dışında maske takmakta, okul içinde ise uzun süre korunmada etkin, kuralına uygun maske takamayacakları dikkate alınarak zorunlu tutulmamaktadır. Ancak takmak isteyen ya da takmayı başaran çocuklarımız desteklenmektedir. Bazen maske takmanın çocuğun ellerini daha fazla yüzüne götürmeye neden olduğu bilinmektedir.  

·               Pandemi döneminde çocuklarımızla tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılmaktadır. Bunun yerine kalpten sevgi ve takdirimizi ifade eden Önce Çocuk Anaokuluna özgü bir ifade dili kullanılmaktadır.

·               Öz bakım becerilerinin gelişimi temel kazanımlarımızdan olduğu için temel hijyen kuralları yıla dağılmış olarak çocuklara öğretilmektedir.

·               Her odada kolonya, el dezenfektanı ve kağıt mendil bulundurulmaktadır. Kağıt mendil kullanımı teşvik edilmekte ve kuralına uygun olarak çöp kovasına atılması sağlanmaktadır.

·               Çocukların nevresimleri yıkanmak üzere her hafta eve gönderilmektedir.

·               Pandemi döneminde okulumuza evden getirilecek oyuncak ve kitap gibi paylaşım araçları kabul edilmemektedir.

·               Çocukların eşyaları kendilerine ait dolapta bekletilmekte; birbirlerinin nevresimlerini, giysilerini kullanmamalarına özen gösterilmektedir.

·               Mal kabulü kurum bahçe kapısından yapılmakta, ürünler dezenfekte edildikten sonra binaya alınmaktadır.

 

TEMİZLİK UYGULAMALARIMIZ

·               Okulumuzda, görevi sadece kurumun temizliği olan bir personel bulunmaktadır.

·               Okulumuz, temizlik personelimiz tarafından gün içinde düzenli olarak temizlenmektedir.

o   Tüm lavabo ve tuvaletler uygun temizlik malzemesi ile günde 2 kez dezenfekte edilmektedir.

o   Lavabo ve tuvaletlerin temizliği, her saat başı  kontrol edilmektedir. Ayrıca, ihtiyaç olması halinde, saati beklenmeden temizlik yapılmaktadır.

o   Yer temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmekte, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmakta, su ve deterjan kullanılmaktadır.

o   Çocukların sınıf içinde sık temas ettiği oyuncaklar, masalar gibi yerler gün içinde gerekli görüldükçe o sınıfa ait temizlik bezleri ile temizlenmektedir.

o   Sık temas edilen yerler (Kapı kolları, klozet düğmeleri,masa üstü) iki saatte bir su ve deterjan ile temizlenmektedir.

o   Çocukların sık temas ettiği oyuncaklar, masalar, raflar, aydınlatma düğmeleri gibi yerler gün sonunda sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan ile temizlenmektedir.

o   Yemekhanemiz, yemek öncesi ve sonrası temizlenmektedir.

o   Gün sonunda tüm kurum uygun temizlik malzemesi ile süpürülüp silinmektedir.

o   Sınıf temizlenirken eldiven kullanılmakta, odanın temizliğinden hemen sonra eldiven, tıbbi atıklar için ayrılan çöp kutusuna atılarak eller su ve sabunla yıkanmaktadır.

o   Her sınıfa ait ayrı bir toz bezi kullanılmakta ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmektedir.

o   Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılmaktadır.

o   Çöpler hijyen kurallarına uygun olarak saklanmakta ve atılmaktadır.

·               Tüm temizlik uygulamaları bir çizelge ile kayıt altına alınmakta ve bizzat temizlik personeli ve koordinatör tarafından kontrol edilmektedir.

·               Tüm ekip, temizlik standartlarına aykırı bir durum oluşması halinde denetleme görevleri gereği, koordinatöre bilgi iletmektedir.

YEMEKHANE VE SU SEBİLİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ KURALLARIMIZ

·               Çocuklar yemekhaneye kendi grupları ile gitmekte, aralarında 1 metre olacak şekilde oturma düzeni sağlanmaktadır.

·               Yemekhane personelimiz tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone ve önlük kullanmakta, hijyen kurallarına uygun olarak servis yapmaktadır.

·               Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjan ile yıkanmakta, sonraki kullanıma kadar temiz bir ortamda saklanmaktadır.

·               Çocukların kullandığı mutfak eşyaları ile personelin kullandığı mutfak eşyaları birbirinden ayrıdır ve ayrı temizlenmektedir.

·               Mutfak eşyalarını yıkamada kullanılan makine en yüksek ısıda ve sürede açılmaktadır.

·               Su sebilinin filtre değişimi düzenli aralıklarla yaptırılmakta, çocukların sebilin önünde yığılması öğretmen tarafından engellenmektedir.

 

ÇOCUKLARI OKULA BIRAKMA-OKULDAN ALMA PROSEDÜRLERİ

·        Çocukların okula girişi ve okuldan ayrılışına dair sıkı bir prosedür uygulanmaktadır. Personelimizin ve ebeveynlerimizin bu prosedüre sadık kalması tüm bireylerin sağlığı için elzemdir.

·        Ebeveynlerimizin ve personelimizin sosyal mesafe kurallarına uygun davranması beklenmektedir.

·        Okulumuza çocuk kabulü dış bahçe kapısından yapılmakta ve çocuklar aynı kapıdan teslim edilmektedir.

·        Okulumuzun girişindeki koridora çocuk dışında kimse kabul edilmemektedir.

·        Çocuğu karşılayan personelimizin ve çocuğu okula bırakan ebeveynin maske kullanması zorunludur.

·        Sabah okul girişinde tüm çocukların ateşleri ölçülmekte, ateşi olan çocuklar okula kabul edilememekte ve gerekli muayene/tetkik için sağlık kuruluşuna yönlendirilmektedir.

·      Ailede, çocukla temas eden ateşli birey varsa, bu konuda okul bilgilendirilmeli ve acilen gerekli önlemler alınmalıdır.

·      Aynı şekilde okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren çocuk izolasyon odasına alınmakta, gerekli muayene ve tetkiklerin ardından ateşin nedeni hasta çocuğumuzun arkadaşlarının ailesi ile mutlaka paylaşılmaktadır.

·        Sabah okul girişinde çocuklarımızın elleri antiseptik solüsyonlarla temizlenmekte, kıyafetler, ayakkabılar, çantalar ve diğer cansız eşyalar yüzey dezenfektanları ile temizlenmektedir. Dezenfektanlar çocuklara zarar vermez nitelikte olup, astım ve alerjik bünyeli çocuklar konusunda dikkatli olunmaktadır.

·        Çocukların, okula geldiklerinde üstleri değiştirilmekte, çıkardıkları giysiler bir poşetle eve gönderilmektedir. Gün içerisinde ihtiyaç duyulan durumlarda yine kıyafet değişimleri yapılmaktadır.

·        Çocukların çantasında biri kirli poşeti diğeri temiz poşeti olarak kullanılmak üzere birbirinden farklı iki poşet bulundurulmaktadır. Çocuğumuzun evden gönderilen temiz giysileri, ebeveynimiz tarafından temiz giysi poşetine yerleştirilmektedir. Çocuğun okulda değiştirilen giysileri, personelimiz tarafından kirli poşetine konulmaktadır. Çocuğun temiz ve kirli giysileri birbirine temas ettirilmemektedir.

·        Çocukların okula giriş ritüelleri hijyen ve sosyal mesafe gereklerine uygun olarak yapılmaktadır:

o        Dışarıdan gelen ayakkabılar okula alınmamaktadır.

o        Okul içinde ve bahçede ayrı ayrı ayakkabılar kullanılmaya devam edilmektedir.

·        Gün içerisinde aralıklı ateş kontrolleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Bu ölçümler temassız ateş ölçerlerle yapılmakta, çocuklarda ateş korkusu yaratılmamasına özen gösterilmektedir.

·        Çocuklar sınıfa girmeden önce ellerini kurallara uygun şekilde yıkamaktadır.

·        Çocukların okuldan ayrılırken ellerini yıkamaları desteklenmektedir.

·        Çocuklar okuldan çıkmadan önce maskeleri takılmaktadır.

·        Her çocuk 3 adet maskeye sahiptir. Biri ile okula gelmekte, biri gerektiğinde kullanılmak üzere çantasında kalmakta, diğeri ise okuldan çıkışta çocuğa takılmaktadır

·        Günlük akışımızda, daha önce de uygulandığı gibi, çocukların etkinlikler arası geçişlerinde ve mekan değişimlerinde ellerini yıkamaları desteklenmektedir. 

SOSYAL MESAFE UYGULAMALARI

·      Çocuklarımızın okulda sosyal mesafe kurallarına uyması için gerekli önlemler, oyun yolu ile çocuklara aktarılmaktadır.

·      Tüm bu eğitimlere rağmen, çocukların gün boyu sosyal mesafeyi korumasını beklemek gerçekçi ve doğru değildir. Salgından korunma konusunda asıl görev biz yetişkinlere düşmektedir. Ancak öğretmenlerimiz sınıflara giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesi konusunda hassasiyet göstermektedir.

·      Çocukların yatakları arasında 1,5 metrelik mesafe bırakılmaktadır.

·      Çocukların sandalyeleri arasında 1 metrelik mesafe bırakılmaktadır.

·      Çocuklarımızın yakınları ya da kardeşleri okula kabul edilmemektedir.  

·      Ebeveynlerin okul yönetimi ile görüşme talep etmesi halinde öncelikli telefon ile görüşme sağlanmaktadır. Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi kabul edilmemektedir.

·      Okul girişinde sosyal mesafeyi hatırlatan ve rehberlik eden yer işaretlemeleri uygulanmaktadır.

·      Okula giriş-çıkışların en yoğun yaşandığı saatler sabah 08:45-09:30; akşam 16:00-16:30 arasıdır. Çocukları teslim etmek ve teslim almak için bu saatlerin dışında bir zamanı seçmeniz sosyal mesafeyi korumak adına daha faydalı olacaktır. 

·      Günlük programımız, çocukların tüm okula yayılarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanmak üzere revize edilmektedir.

·      Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmakta ve her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada bulundurulmaktadır. Pandemi sürecinde gruplar arası geçiş yapılmamaktadır.

·      Bahçede belli bir alanda yoğunluk yaşanmaması için, bahçe istasyonlara bölünerek her bir istasyonun kişi kapasitesi belirlenmektedir.

·      Bahçede çocuklar, survivor tarzı aşamalı istasyon kullanımına yönlendirilmektedir.

·      Çocukların sınıfta ve yemekhanede oturduğu sandalyesi ve yanında oturan kişiler sabitlenmekte ve kontrol edilebilir bir oturma düzeni kurulmaktadır.

·      Bu kural, diğer tüm pandemi prosedürleri gibi oyun yolu ile çocuklara aktarılmaktadır.

 

 

 

 

PERSONELİN KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALARIMIZ

·      Personelimize, kendi güvenlikleri ve hijyenleri için yapmaları gerekenler konusunda eğitim verilmektedir.

·      Personel, okula geldiğinde;

o   Dışarı ayakkabısını çıkartıp, okul ayakkabısını giymektedir.

o   Ateşi ölçülmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

o   Dışarıdan geldiği giysilerini çıkartıp, okul giysilerini giymektedir.

o   İçeri girer girmez, kimse ile temas etmeden ellerini yıkamaktadır.

o   Dışarıda kullandığı maskeyi çıkartıp, yeni maske takmaktadır.  

·      Personel gün boyu maske kullanmaktadır.  

·      Personel, her dört saatte bir maske değiştirmektedir.

·      Personellerimizin, girişte olduğu gibi çıkışta da ateşleri ölçülmekte ve kayıt altına alınmakta ve bu çizelgeler okulda klasörlenmektedir. Talep edilmesi halinde bu çizelgeler yetkililerle paylaşılabilmektedir.

·      Personelin okulda giydiği giysileri, sıkça 60+ derecede yıkanmaktadır.

·      Personelimizin her gün evine gittiğinde duş alması tavsiye edilmektedir.  

·      Personelimize, okulda çalışmaya başlamadan önce hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyacağına dair taahhütname imzalamaktadır:

·      Personelimiz, pandemi süreci boyunca sosyal yaşamını kısıtlaması, kalabalık ortamlardan uzak durması, aile bireyi dahi olsa herhangi bir hastalığı olan kişi ile yakın temas kurmaması yönünde yönlendirilmektedir.

·      Okulumuzda görevli tüm personelimiz her saat başı sabunla ellerini yıkamaktadır

·      Personelimiz ve öğrencilerimiz kişisel koruyucu ekipmanlarını doğru sırada takıp çıkarmaları konusunda bilgilendirilmektedir. Giymek için doğru sıralama; varsa önlük, maske, gözlük/göz koruyucu, eldiven) ve çıkarmak için doğru sıralama; eldiven, gözlük/göz koruyucu, varsa önlük, maske).

·      Personelimiz mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmamaktadır.

·      Hastalık belirtisi gösteren personelimizin olması halinde izolasyon odasına alınmakta ve gerekli tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmektedir.

AİLELERİMİZİN KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALARIMIZ

·      Çocuğu okula kabul etmeden önce, ailemizin, kurum olarak aldığımız evde uygulanması gereken covid önlemlerine uyacağına dair taahhütname imzalaması gerekmektedir:

·      Çocuğun Covid 19 şüphesi ile testi yapılmışsa derhal okula bilgi verilmesi zorunludur.

·      Bu olağanüstü süreçte, olağanüstü hassasiyetle çalışan okul personeline karşı anlayışlı, sabırlı ve nazik olunması beklenmektedir.

·      Çocukların bırakılması/alınması sürecinde yerdeki sosyal mesafe uyarılarının dikkate alınması önemlidir.

·      Kapıda çocuk teslim eden/teslim alan bir başka aile varsa, yeteri kadar uzakta sıranızın gelmesini beklemeniz gerekmektedir.

·      Çocukların bırakılıp alınma işlemlerini mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde tamamlamak hedeflenmelidir.

·      Çocuğun hazırlanması sürecinde dışarıda oluşabilecek kalabalıklarda sosyal mesafe kuralına uyulması elzemdir.  

·      Aileler, çocuğu okula getirmeden önce çocuğun ateşini ölçmeli, ateş düşürücü ya da ağrı kesici ilaç-şurup vermemelidir.

·      Çocukları okuldan alıp eve gittiğinizde çocuğunuzla birlikte el yıkama rehberine uygun şekilde ellerinizi yıkamanız gerekmektedir.

·      Okuldan eve dönen çocukların yüzlerini de yıkamalarını desteklemeniz gerekmektedir.

·      Çocukların okulda giydiği giysileri her gün çıkartıp yıkamanız gerekmektedir.  

·      Hava şartlarının elverdiği her gün çocukları banyo yaptırmanız gerekmektedir.  

·      Çocukların nevresimleri 60+ ısıda yıkanmalıdır.

·      Okulda hastalık belirtisi gösteren çocuk bir sağlık kuruluşuna götürülmeli ve çocuğun sağlık durumu okula bildirilmelidir.

·      Pandemi döneminde ve her zaman bol sıvı alımı, dengeli beslenme, yeterli uyku, mevsimine uygun meyve ve sebze tüketimi ile hareket en önemli sağlık geliştirme faktörleri olacaktır. Bunlar dışında kalabalık ortamdan uzak durma, maskeyi kuralına göre kullanma, sık ve usuluna uygun el yıkama ve hastalık belirtileri gösteren bireylerden uzak durma ve mümkün oldukça 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uyum çok önemlidir.

Önce Çocuk Anaokulu