Okul Öncesi Eğitimin Faydaları ve Erken Çocukluk Döneminde Anaokuluna Gitmek

Okul Öncesi Eğitim Kurumları özelinde Oyna Keşfet Yarat Batıkent anaokulu ve okul öncesi eğitim anaokulu çocuğu diğer çocuklarla, sağlıklı ve hijyenik, bir ortamda bir araya getirir. Batıkent okul öncesi eğitim sistemimiz çocuğun yeteneklerini, ilgilerini ortaya koymasını ve geliştirmesini destekleyicidir.


Okul Öncesi Eğitim çocuğun aile dışındaki yaşamının ilk sosyal deneyimdir. Okul öncesi eğitimi 36 ile 72 ay grubundaki çocukları hedeflemektedir. Onların gelişim düzeylerine ve özelliklerine uygun, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen ve ilköğretime hazırlayan bir eğitim sürecidir.

 


batıkent anaokulu, batıkent kreş, batıkent okul öncesi eğitim, batıkent oyna keşfet yarat anaokulu

 

Çocuğun merkez olduğu ve tüm ilginin üzerinde olduğu  aile ortamından uzaklaşarak ilgiyi ve sevgiyi paylaşmayı öğrendiği, bir düzen içinde grup halinde hareket etmeyi öğrendiği, arkadaşlığı, beklemeyi, paylaşmayı öğrendiği ilk ortamdır.

Çocukların gelişiminde en önemli unsurlar aile ve çevre dolayısıyla okuldur. Çocuğun doğuştan getirmiş olduğu bireysel özelliklerini geliştirmesi için anaokulu ilk ve çok önemli bir eğitim yuvası görevi görür. 

Çocuğun anaokuluna gitmesiyle beraber öğrendiği ilk şey düzendir. Her gün aynı saatte kalkmak, aynı saatte okula gitmek ve aynı disiplin içinde hareket etmek çocukların motor gelişimleri için çok faydalıdır. Bunlar ev yaşamında da düzeni öğrenmesini sağlar.

 

batıkent kreş, oyna keşfet yarat anaokulu batıkent, batıkent anaokulu, okul öncesi eğitim batıkent

 

Belli bir saatte yatmayı, düzenli olarak aynı saatte kalkmayı ve kahvaltı etmeyi öğrenir. Yukarıda bahsettiğimiz aylar içerisindeki dönem çocuğun gelişiminin hızlandığı yıllardır. Bu dönemde aldığı eğitim, çocuğun geleceğine de yön verir.
   
Düzenli ve belirli dönemlerde sürekli arkadaşları olur. Arkadaşları ve arkadaşlarıyla paylaştıkları artık önemli olmaya başlamıştır. Annesi, babası ve bunun dışında öğretmeni ve okuldaki arkadaşları hayatında önemli olmaya başlarlar. 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları özelinde Oyna Keşfet Yarat Batıkent anaokulu ve okul öncesi eğitim anaokulu çocuğu diğer çocuklarla, sağlıklı ve hijyenik, bir ortamda bir araya getirir. Batıkent okul öncesi eğitim sistemimiz çocuğun yeteneklerini, ilgilerini ortaya koymasını ve geliştirmesini destekleyicidir.

Çocuklarımız problemlerini çözmeyi öğrenir. Kabul etmek ve kabul görmek gibi sosyal kavramlar gelişmeye ve çocuğun hayatında önem kazanmaya başlar. Çocuklarımız yaşayarak ve deneyerek öğrenme fırsatı elde eder.

Okul öncesi eğitim çocukların duygularının gelişimini, algılama ve kavrama gücünü artırır. Akıl yürütme de yine öğrendiği kavramlardan biridir. Okul öncesi eğitim çocuğa kendi düşünce ve duygularını açıklayabilme fırsatı sağlayarak hem kendisini anlamasına ve hem de kendisini ifade edebilme fırsatı verir.

Okul öncesi eğitimde her türlü bilgi gruplar halinde ve etkileşim içinde öğretilmektedir. Aynı şekilde ve mümkün olduğunca çocukların birçok duygusuna hitap edebilecek bir eğitim planı uygulanır. Bu şekilde bir öğretme çocukta sürekli bir öğrenme isteği ve ihtiyacına sebep olmaktadır.

Bu bilgi, beceri ve deneyimin 6 yaşından önce kazanılmasının asıl önemi çocuğun duygusal ve zihinsel gelişimi için bu yılların çok önemli yıllar oluşudur. Bu yaşlarda öğrenilenler hem çok kolay öğrenilmekte, hem kalıcı olmakta hem de öğrenme alışkanlığı edinmek açısından önem taşımaktadır.

 

okul öncesi eğitim batıkent, kreş batıkent, anaokulu batıkent, batıkent anaokulu fiyatları