Önce Çocuk Anaokulu, her çocuğun farklı ve özel olduğunun, hiçbir eğitim modelinin çocukların tümüne tek başına hitap edebilecek yeterliliğe sahip olmadığının bilincinde bir eğitim kurumudur.

Bu nedenle;
➢  Reggio Emilia Eğitim Yaklaşımı’nın, çocuğu şekillendirmek yerine çocuğun doğasına uygun olarak eğitimi şekillendiren “yaşayarak öğrenme” anlayışını,
➢  Waldorf Eğitim Yaklaşımı’nın, zengin uyaran dolu sınıf ortamı ve çocuğun mutluluğunu esas alan naif yanını,
➢  Montessori Eğitim Yaklaşımı’nın, çocuklara özgüven, bireyselleşme ve hata kontrolü kazandırma motivasyonunu,
➢  Çoklu Zeka Kuramı’nın, zekanın farklı alanlarını harekete geçirmek için kabul ettiği prensipleri bütünleşik olarak eğitim sistemimizin içine adapte ettik.

Böylelikle ortaya çıkan yeni eğitim modelimizde, çocukların tüm gelişim basamaklarında (bilişsel, sosyal, psiko-motor, dil, özbakım) desteklenmesi sağlanırken; özgür, mutlu, özgüveni yüksek, kendi becerilerinin farkında olan, yaratıcılıkları teşvik edilen, eğlenerek ve yaşayarak öğrenen, muhakeme ve problem çözme becerileri gelişmiş, hayal kuran, şarkı söyleyen, matematikle olduğu kadar sanatla, bilimle olduğu kadar toprakla ilgilenen, doğaya, çevresine ve canlılara saygılı, hobileri ve becerileri ile çok yönlü sosyal bireyler olabilmeleri için tüm olanakları kullandık.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FARK YARATAN MODEL: STEM

Temelini Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik bilimlerinin bir arada kullanılarak oluşturduğu STEM, bilgiye, deneme/yanılmaya, analitik düşünme ve problem çözme becerilerine, yaratıcılığa, sanata, temel bilimleri disiplinler arası yaklaşımla harmanlamaya ve ortaya bambaşka bir ürün çıkarmaya yönelik özgün bir eğitim modelidir.

Çocuğun doğuştan getirdiği zihinsel potansiyelini kullanmasına fırsat tanıyan, maddeye farklı yönleriyle bakmasını sağlayan, düşünme/eleştirme/yorumlama becerilerini destekleyen STEM eğitiminde, çocukların doğal merakı ve ilgileriyle yepyeni projeler ortaya çıkmaktadır.

Yukarda bahsedilen tüm amaçların sağlanması için “her sınıf, her çocuğun” prensibi ile rotasyon şeklinde bütün çocuklarımız her sınıfta eğitim alacaklardır.