Batıkent Anaokulu ve Kreş; Eğitim Ortamlarımız Çocuk ve Sanat

Batıkent Oyna Keşfet Yarat anaokulumuz eğitim felsefesine uygun olarak ve aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınarak,  kendine özgün bir biçimde donatılmıştır. Batıkent anaokulu ve kreş olarak eğitim felsefemizin temelinde çocukların kendi seçimlerini kendileri yapmaları, planlamaları ve yaşama dönüştürmeleri vardır. Anaokulumuzda bunun için özgür ortamlar oluşturulmuştur.

Anaokulumuzda çocukların hem bireysel hem de grup olarak çalışmalarını sağlayacak etkinlik merkezlerimiz birbirinden bağımsız ama çocukların birbirleriyle iletişime geçebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Çocukların bağımsızlık ve yeterlilik duygularını artırmak amacıyla çocuğun kendi başına öğrenebilmesini destekleyecek biçimde düzenlenmiştir.

Batıkent okul öncesi eğitim konusunda lider olan anaokulumuz ayrıca çocuklarımızın materyallere doğrudan ve kolaylıkla ulaşabilmelerine olanak sağlanmıştır. Pencereler Batıkent Kreş te çocukların çevreyi kolayca görebilecekleri biçimdedir.
Estetik, düzenli ve ilgi çekicidir.

Batıkent Oyna Keşfet Yarat Anaokulu Eğitim Merkezlerimizden Bazıları:

  •      Sosyal Paylaşım Merkezi                    
  •      Karar Merkezi
  •      Sanat Eğitim Merkezi
  •      Fen ve Bilim Merkezi
  •      Dil ve Anlatım Merkezi
  •      Müzik ve Ritm Merkezi
  •      Drama Merkezi
  •      Spor ve Hareket Merkezi

SANAT ÇALIŞMALARIMIZ

Çocuklar için sanat keşiflerle dolu bir serüvendir. Olaylar, objeler, kişiler, mekânlar ve duygular arasındaki ilişkilendirmeyi daha kolay yaşatan ve anlamlandırmamızı sağlayan muhteşem bir araçtır. Sanat aynı zamanda disiplinler arası bir çalışma olup çocuğa hayata bakmayı öğretir. Hatta hayata farklı açılardan bakmayı destekler.

Bir şeyi üretmek için onu önce inceleriz. Her şeyin bir hikâyesi olduğunu ve aslında var olan her şeyin bir başka şeyle arasındaki ilişkiyi keşfederiz. İşte bu keşfedilenleri çocuklarımızın hayatlarına taşımaları üzerine kurulur sanat etkinliklerimiz. Batıkent kreş gerçekleştirdiğimiz çalışmalar keşfetmeye, canlandırmaya ve de elbette denemeye odaklıdır.

Amacımız sanatla tanışmak, sanatı sevmek, hem sevgiyi hem de sanatı paylaşmak, çocukları sanat ile ilgilendirmeye çalışmamızın hedefi; çocuğun duygusal , sosyal, zihinsel ve bedensel özelliklerini geliştirmek, yaratıcılığını artırmak, estetik anlayışını geliştirmek, eğlenmesini ve duygusal açıdan gelişimini sağlamak ayrıca paylaşmayı öğretmektir. 

Sanat çocuklar için öğrenmeyi daha zevkli hale getirmektedir. Kreş ve anaokulu yaşındaki çocukların evde ailece gerçekleştirebileceği sanatsal etkinlikler, aile üyeleri ve çocuklar arasındaki ilişkisinin kalitesini de artırmaktadır.

Tüm çocuklara sanatla ilgilenebileceği ortamlar yaratılmalı ve kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunulmalıdır. Sanat ile ilgilenmek çocuğun hem kendilerine hem de dünyaya bakışlarını değiştirir. Bu ve bunun gibi bir çok sebep dolayısıyla sanat eğitiminin çocukluktan başlaması gerektiğini düşünüyoruz ve Batıkent kreş ve anaokulu olarak sanatın çocukların hayatına girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.